Nakladatelství Bohemian Music Agency s.r.o.

Nakladatelství Bohemian Music Agency pro Vás zajistí vydání Vašich hudebních, literárních, či hudebně literárních děl.

• Zajistíme pro Vás kompletní distribuci.

• Zpracujeme pro Vás veškeré grafické podklady.

• V případě rukopisu notového zápisu Vaše dílo převedeme do digitální a tištěné podoby.

• Veškeré informace Vám sdělíme emailem.